Ik heb een conflict. Wat nu?

Wanneer je een conflict hebt, is dat lastig. Een conflict betekent eigenlijk niet veel anders, dan dat ten minste één van twee (of meer) partijen (personen of groepen) zich ergert aan of gehinderd voelt door de ander. Het kan voelen als een ruwe zee die je overspoelt en waarin het niet lukt vaste grond onder je voeten te krijgen.
Maar hoe krijg je weer vaste grond onder je voeten? Er kan daadwerkelijk worden gewerkt naar een oplossing, als beide partijen erkennen dat ze een conflict met elkaar hebben.

Conflicten zijn er op diverse gebieden: echtscheiding, arbeidsconflict, buurtbemiddeling, commerciële geschillen, medische missers, onderwijsconflicten, conflicten met de overheid, dader- slachtofferbemiddeling of elk ander conflict dat je kunt bedenken. Om te kijken wat onze Recht door zee mediators daarin voor jou kunnen betekenen, klik je hier.

Om te kijken of mediation iets voor je is, doe dan onze zelftest.

Wat is mediation:

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een neutrale derde, de mediator, de onderhandelingen tussen de partijen begeleidt. De bedoeling is zo tot oplossingen te komen, waarmee alle partijen tevreden zijn.
De partijen worden door de mediator tijdens het proces begeleidt en gesteund om hun eigen keuzes te maken, op basis van alle beschikbare informatie en vanuit een veilige omgeving, zonder enige dwang.

Waarom mediation?

Bijna alle conflicten kunnen worden opgelost door ze voor te leggen aan een rechter of een arbiter. Dat is echter een langdurend en prijzig proces. Daarbij gaat het in een rechtszaak om je rechten: “Waar heb ik recht op? Waar heeft de ander recht op?” en zo wordt de letter van de wet gevolgd.

Voordelen van mediation tov rechtspraak

Mediation gaat veel sneller dan een rechtszaak, is goedkoper en gaat over ‘gunnen’: “Waarmee ben ik tevreden? Waarmee is de ander tevreden?”. Dat maakt dat na een geslaagde mediation partijen vaak meer bevredigd zijn, dan na een rechtszaak; je hebt namelijk vrijwillig en samen gewerkt naar de oplossing voor het conflict. En doordat in de mediation door jullie zelf bepaald wordt welke afspraken gemaakt worden, blijkt het dat gemaakte afspraken beter worden nagekomen, waardoor het resultaat meer duurzaam is.

Rechten hebben een geschiedenis; zij vloeien voort uit het verleden. Wensen daarentegen weerspiegelen de toekomst. Wanneer jullie dus in staat zijn te praten over wat jullie wensen, is er meer perspectief, dan wanneer jullie vasthouden aan jullie rechten. Je kunt het verleden niet veranderen, maar wel de wijze waarop je daarmee in de toekomst wilt omgaan.

En uiteraard kan je altijd nog naar een rechter gaan om je recht te halen, als je uiteindelijk in mediation toch niet samen tot een oplossing komt. Ondanks dat elk mediationtraject naar een gezamenlijk gedragen oplossing werkt, waarbij bepaalde stappen eigenlijk standaard genomen worden, is mediation geen keurslijf waar jullie in moeten passen; iedere mediation is maatwerk.

Van standpunten naar belangen

In mediation is het doel te komen tot de kern van het conflict. Want van daaruit kan gewerkt worden naar een oplossing. Maar hoe kom je tot die kern? Wanneer je naar een conflict kijkt, kun je het vergelijken met een ui: het zijn verschillende lagen die afgepeld worden om tot de kern te komen.

Wanneer je begint aan mediation, begin je waarschijnlijk met je standpunten, geformuleerd in de vorm van ‘een eis’ of ‘een recht’. Daarna is het belangrijk te kijken naar je gedachten, interpretaties en overtuigingen, op basis waarvan jij tot je standpunten bent gekomen. Hierbij komen ook emoties en gevoelens kijken, die aandacht verdienen.
Daarnaast heb je ook nog eens zorgen en behoeften. En je hebt óók nog wensen. Wanneer jullie in staat zijn te praten over wat jullie wensen, is er meer perspectief, dan wanneer jullie vasthouden aan jullie eisen of rechten. Daarmee kom je dan uiteindelijk tot: de kern van het conflict. Van daaruit kom je in de positie om gezamenlijk te werken aan een voor alle partijen passende oplossing.

Vrijwillig is niet vrijblijvend:

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De betrokken partijen moeten bereid zijn samen aan een passende oplossing te werken. Dat betekent dat iedereen een inspanningsverplichting heeft, met als doel de mediation tot een goed einde te brengen.
Iedereen aanwezig bij de gesprekken, zal worden gehouden aan een volledige geheimhouding over de inhoud en het verloop van de gesprekken. De gemaakte afspraken komen in een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’. Vervolgens tekenen beide partijen de overeenkomst. De gemaakte en uiteindelijk vastgelegde afspraken zijn wel bindend.

Liefst persoonlijk contact?

Laat hieronder je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.

2 + 4 = ?

Start Whatsapp
1
Neem rechtstreeks contact op!
Niks is zo belangrijk als direct en persoonlijk contact. Neem daarom direct via WhatsApp contact op met uw Recht door Zee mediator, Nienke Knippen van Maris.