Het conflict ligt al bij de rechter, wat nu?

Als de zaak bij de rechter loopt, kunnen jullie nog steeds kiezen voor mediation. Dit kan op eigen verzoek of zelfs op verzoek van de rechter. Steeds vaker maken rechters de keuze partijen te verwijzen naar mediation. Dit is niet slechts om de druk op de rechterlijke macht te verlagen. Daarnaast voelt het samen tot een oplossing komen,  altijd beter dan een gedwongen oplossing.

Rechtszaken met mediation

Voorwaarde voor de meeste mediationtrajecten is meestal dat lopende gerechtelijke procedures worden geschorst. Recht door zee mediation doet het anders. Tijdens het traject bij Recht door zee mediation wordt gekeken of het nodig is de procedure bij de rechter stil te leggen. Of dat de lopende zaak op de achtergrond kan doorlopen.
Uit ervaring blijkt, dat het vaak lang duurt een zittingsdatum te krijgen. Daardoor kan het onwenselijk zijn een rechtszaak aan te houden (stil te leggen bij de rechtbank). Tijdens de loop van het mediationproces kan gekeken worden of de duur van de mediation in conflict komt met het tijdpad van de gerechtelijke procedure. In overleg kan dan besloten worden de mediation te versnellen, of de zittingsdatum te laten verplaatsen.
In strafzaken blijft de zittingsdatum in ieder geval staan.

Uiteraard is het doel van de mediation te zorgen dat er geen gerechtelijke procedure meer nodig is. In het geval dat de bemiddeling uiteindelijk niet slaagt, wordt de procedure bij de rechter hervat.

Uitgangspunten bij mediation naast rechtspraak

  • deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
  • de taken en verplichtingen van alle betrokkenen worden vastgelegd in een overeenkomst
  • in principe duurt een traject niet langer dan drie maanden; vaak is dit korter
  • met uitzondering van strafzaken, wordt gekeken of de gerechtelijke procedure wordt geschorst, of op de achtergrond blijft doorlopen
  • nieuwe informatie die tijdens de gesprekken boven tafel komt, is vertrouwelijk
  • in principe zijn alle partijen bij alle gesprekken aanwezig
  • in overleg kunnen advocaten of gemachtigden de gesprekken bijwonen

Start Whatsapp
1
Neem rechtstreeks contact op!
Niks is zo belangrijk als direct en persoonlijk contact. Neem daarom direct via WhatsApp contact op met uw Recht door Zee mediator, Nienke Knippen van Maris.