Dader-slachtoffer bemiddeling

Het kan zijn, dat je slachtoffer wordt van een misdrijf. Vaak hebben slachtoffers en nabestaanden vragen aan de dader na een heftige gebeurtenis. Contact met de dader kan helpen bij de verwerking van deze gebeurtenis.

Vragen waar je meer kunt zitten zijn: “Waarom heeft de  dader dit mij aangedaan? Waarom ik? Beseft die persoon wat de gevolgen voor mij zijn? Heeft de dader spijt?” Contact met de dader kan je helpen  antwoorden te krijgen en de gebeurtenis een plek te geven. Dat contact kan verlopen via Slachtofferhulp Nederland en ook wij kunnen je erin begeleiden.

Herstelbemiddeling of mediation in strafzaken

Contact met de dader kan op verschillende manieren tot stand komen:

 • U wilt contact met de dader en u neemt het initiatief. Dan is op elk moment herstelbemiddeling mogelijk: voor, tijdens of na het strafproces. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u helpen met de aanmelding.
 • De dader wil contact met u. In dit geval wordt u benaderd voor herstelbemiddeling.
 • De officier van justitie of de rechter geeft de opdracht. Dit wordt mediation in strafzaken genoemd. U en de dader worden gevraagd om deel te nemen. Mediation kan alleen tijdens het strafproces plaatsvinden.

Herstelbemiddeling

 • Deze vorm kan op ieder moment plaatsvinden: voor-, tijdens- of na het strafproces.
 • Jij beslist of je contact met de dader wilt. Je kunt jezelf aanmelden of met hulp van iemand anders, zoals de mediator. Wij kunnen je hierbij helpen.
 • Deze vorm kan op ieder moment plaatsvinden: voor-, tijdens- of na het strafproces.
 • Jij beslist of je contact met de dader wilt. Je kunt jezelf aanmelden of met hulp van iemand anders, zoals de mediator. Wij kunnen je hierbij helpen.
 • Heb je tijdens het strafproces contact met de dader via herstelbemiddeling? Dan kunnen jij en de dader beslissen of de officier van justitie of rechter informatie ontvangt over wat er tijdens de bemiddeling is besproken. De officier van justitie of rechter houdt rekening met deze informatie.
 • Doel van herstelbemiddeling is emotioneel herstel. Contact met de dader helpt bij de verwerking van wat er is gebeurd. Zo blijkt uit onderzoek dat veel slachtoffers zich opgelucht voelen, meer rust ervaren of minder bang/boos zijn.

Mediation

 • Deze vorm van bemiddeling kan alleen tijdens het strafproces plaatsvinden.
 • Je kunt zelf geen mediation in strafzaken starten. De rechter of officier van justitie kan dit wel. Jij beslist of je wil deelnemen aan mediation. Dit geldt ook voor de dader.
 • Tijdens mediation kun je met de dader afspraken maken. De officier van justitie of rechter moet rekening houden met deze afspraken bij het opleggen van een straf of maatregel.
 • Doel van mediation: door contact met de dader en (eventueel) gemaakte afspraken kan jouw (materiële) schade worden hersteld.
 • Mediation in strafzaken wordt uitgevoerd door mediators van de mediationbureaus van de rechtbanken. Lees meer op de website van het Openbaar Ministerie. Wij zijn dit niet, maar kunnen – wanneer je dat wilt – als tussenpersoon wel zorgen dat je goed terecht komt.