Wanneer je iets gekocht hebt, of het nu een goed is of een dienst, wil je dat dingen goed worden afgehandeld. Dit is echter niet altijd het geval.

Wist u dat het mogelijk is om uw commerciële geschillen snel, goed, tegen lagere kosten op te lossen, met behoud van de toekomst van de relatie met de andere partij?

Wie heeft als zelfstandige of ondernemer geen commerciële geschillen met klanten, leveranciers of dienstverleners hoeven op te lossen? Wie is er niet geconfronteerd met gevoelige conflicten met zijn schuldeisers of zelfs met zijn eigen aandeelhouders?

De gevolgen van de Covid-19-crisis waarmee onze bedrijven momenteel worden geconfronteerd, zullen deze noodzaak om snel een evenwichtige en duurzame oplossing te vinden sterk versnellen.

Het rechtssysteem is niet altijd – verre van dat – de juiste oplossing: hoeveel tijd en geld gaat er verloren in langdurige procedures, gerechtelijke kosten en dure, zij het uitstekende, conclusies van advocaten? Terwijl tienduizenden zaken per jaar de ondernemingsrechtbank verstoppen, wordt slechts een fractie van de commerciële geschillen opgelost door middel van bemiddeling. Het gaat om het gebrek aan kennis en de moeilijkheden bij de toegang tot de bemiddelingsmarkt, die vaak een snellere, geschiktere en voordeligere oplossing is dan een gerechtelijke procedure.

Ondanks de belangrijke wijziging die de wet van 18 juni 2018 heeft ingevoerd om alternatieve vormen van geschillenbeslechting aan te moedigen, blijven deze abnormaal afhankelijk van de gerechtelijke wereld in de breedste zin van het woord, d.w.z. advocaten, deskundigen en rechters. Het is dus noodzakelijk om de directe toegang tot deze “minnelijke” vormen van geschillenbeslechting te stimuleren, door de partijen in staat te stellen gemakkelijk contact op te nemen met andere professionals, die speciaal zijn opgeleid en erkend door de wet: geaccrediteerde bemiddelaars.

Het is noodzakelijk om efficiënt en gratis het contact te organiseren van bedrijven en personen die in conflict zijn met deze professionals van “minnelijke” conflictoplossing, die de bemiddelaars zijn, die garant staan voor een strikt onpartijdige en vertrouwelijke oplossing van het geschil. En natuurlijk kan elke partij op elk moment de bemiddeling beëindigen en de zaak voor de rechter brengen.