Buurtbemiddeling

De uitdrukking is: “Beter een goede buur dan een verre vriend”, maar soms is die goede buur ver te zoeken. Blaffende honden, rommel, onenigheid over parkeerplekken, overhangende takken of harde muziek; allemaal zaken waarvoor je niet gelijk naar de politie stapt. Soms kom je er samen met de buren niet (meer) uit. Dan is buurtbemiddeling een goede manier om samen tot een oplossing te komen. Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten met behulp van een mediator als bemiddelaar.

Iedereen heeft recht op een prettige leefomgeving. Dat maakt dat het belangrijk is via oplossingsgerichte gesprekken buren te begeleiden naar werkzame oplossingen die zorgen voor een betere burenrelatie. Bij een burenconflict gaat buurtbemiddeling uit van de eigen kracht en het oplossend vermogen van de mens.
We voeren gesprekken met beide buren, die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek. Beiden krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot oplossing van de burenproblemen.

Groepsbemiddeling

Recht door zee mediation verzorgt ook groepsbemiddeling. Je kunt dan denken aan een ruzie tussen meerdere bewoners zoals op een plein, in een woonblok. Doel van groepsbemiddeling is om de betrokkenen bij elkaar te brengen en tot een voor allen aanvaardbaar plan te komen.
Wil je melding doen voor een groepsbemiddeling, vraag dan of uw buren ook daadwerkelijk mee willen doen. Pas als iedereen achter mediation staat als middel om samen te proberen tot een oplossing te komen, kunnen we daadwerkelijk met elkaar het gesprek aan gaan.

Wanneer geen buurtbemiddeling?

Conflicten waarbij sprake is van verslaving en/of psychiatrische problematiek of strafbare feiten zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling.

Wat kun je zelf doen?

Niemand wil een conflict met de buren. Voorkómen is dan ook beter dan genezen. Wederzijds rekening houden met elkaar en een open, constructieve communicatie is vaak al het halve werk. Buren die elkaar kennen, hebben vaak meer begrip voor elkaar. Maak daarom gerust eens kennis met de buren! Wij geven hieronder enkele tips die kunnen helpen om je woonplezier te verhogen – en dat van jouw buren!

Wanneer ga je het gesprek aan met je buren?

Ga het gesprek aan:

 • Ga niet praten als je boos bent.
 • Als je aanbelt, vraag dan eerst of de buren tijd hebben om te praten. Maak een afspraak als het niet uitkomt.

Maak het probleem bespreekbaar:

 • Bespreek het gedrag, niet de persoon.
 • Leg zo duidelijk mogelijk uit waarover je overlast ervaart, en wanneer dit het geval is.
 • Leg uit waarom je het gedrag of de situatie vervelend vindt.
 • Praat over jouw eigen ervaring: spreken in ik-zinnen is bevorderlijk.
 • Formuleer jouw klacht in de vorm van wens. Bijvoorbeeld:
  Zeg niet: ‘Jij maakt altijd herrie’ (verwijt).
  Maar wel: ‘Ik zou het op prijs stellen als je wat zachter doet’ (wens).

Ga samen op zoek naar een oplossing:

 • Klaag niet alleen: luister ook naar de ander, denk mee en zoek samen naar oplossingen.
 • Controleer of je begrepen hebt wat er gezegd werd door te herhalen of het in eigen woorden samen te vatten.
 • Vraag ook of jouw buren last van jou hebben.
 • Stop het gesprek als er ruzie ontstaat; ruzie maakt het alleen maar erger. Maak in dat geval een nieuwe afspraak om het gesprek op een later tijdstip voort te zetten als de gemoederen wat bedaard zijn.
 • Blijf redelijk en stel geen eisen: overleg met elkaar.
 • Probeer afspraken te maken waar beide partijen zich prettig bij voelen.

Neem contact op

4 + 0 = ?

Start Whatsapp
1
Neem rechtstreeks contact op!
Niks is zo belangrijk als direct en persoonlijk contact. Neem daarom direct via WhatsApp contact op met uw Recht door Zee mediator, Nienke Knippen van Maris.