Een mediationtraject is opgebouwd uit verschillende fasen. Van voorbereiding, intake, naar inventarisatie, naar onderhandelingen en naar de afronding. Voor een helder beeld laten onderstaande fasen zien hoe een mediationtraject eruit kan zien.

Fase 1, de voorbereidingsfase

In de eerste fase de voorbereidingsfase spreken partijen mediation af en kiezen de mediator.

Fase 2, de intake fase

In deze fase ontvangt de mediator beide partijen gezamenlijk of apart. Vervolgens licht de mediator het mediationproces en de mediationovereenkomst toe. In deze overeenkomst staan de hoofdregels van mediation. Tussen welke partijen zal mediation plaatsvinden? Is er commitment van beide partijen om aan de mediaton te beginnen? En zijn partijen wel bevoegd om bindende afspraken te maken?

Fase 3, de inventarisatiefase

In de derde fase, de inventarisatiefase zullen partijen ieder hun eigen verhaal kunnen vertellen. Waar gaat het conflict over? Waar zijn in het verleden zaken misgegaan? Wat is er gebeurd? Wat is de oorzaak van het conflict? Een veelheid van verhalen, verwijten en emoties wordt dan vervolgens door de mediator teruggebracht naar een aantal kort geformuleerde belangen van partijen.

Fase 4, de onderhandelingsfase

In de vierde fase ook wel de onderhandelingsfase genoemd zullen partijen door de mediator gestimuleerd worden om zoveel mogelijk opties te genereren die oplossingen vormen voor het conflict en tegelijkertijd de wederzijdse belangen zoveel mogelijk dienen.

Omdat in de vorige fase partijen uitvoerig hun hele verhaal aan de andere partij hebben kunnen vertellen en omdat er weer echt naar elkaar geluisterd is zijn de ‘angels’ als het ware verwijderd en kunnen partijen nu echt gaan brainstormen over toekomstige oplossingen.

Uit alle oplossingen die als optie zijn besproken, wordt door partijen gezamenlijk bepaald welke het meest tegemoet komen aan de belangen van iedereen aan tafel. De mediator begeleidt deze onderhandelingen en zorgt ervoor dat partijen in deze fase niet in hun oude standpunten terugvallen, maar doelmatig de kracht van de verschillende opties onderzoeken en dat ze deze opties uitonderhandelen.

Fase 5, de afsluitingsfase

In deze fase worden de oplossingen of resultaten van het conflict vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend als blijk van hun wilsovereenstemming over het bereikte resultaat. Daarmee komt er een einde aan de mediation.